Copyright 2024 - Custom text here

CZARNOLAS

(ok 4 km od Mieściska) 

MUZEUM JANA KOCHANOWSKIEGO - jest częstym punktem wycieczek szkolnych. Niestety nie zachował się dwór, w którym poeta mieszkał ze swoją rodziną, ale kozlejni właściciele Czarnolasu - Jabłonowscy, wybudowali w XIX w. klasycystyczny dworek i to właśnie w nim ma siedzibę muzeum. 

Można obejrzeć tu eksponaty związane z życiem i twórczością Jana z Czarnolasu oraz epoką, w której tworzył. W muzeum przechowywane są m.inn. oryginalnie zdobione drzwi żelazne ze skarbczyka w domu poety, fotel kryty kurdybanem z herbem Korwin, a także renesansowe meble i przedmioty codziennego użytku (dzban, klepsydra, kałamarz itp.), które oddają charakter epoki, w której żył i tworzył mistrz Jan. W muzeum zgromadzono liczne starodruki, rękopisy oraz fotokopie pierwodruków utworów Kochanowskiego.

Dwór otacza piękny 10-hektarowy park zaprojektowany przez Czecha, Jaroslava Stichego w XIX w. Niestety lipy, pod którą siadywał poeta, by pisywać pieśni, treny czy fraszki już nie ma. W miejscu, gdzie rosła, w XIX w. wzniesiono kamienny obelisk z popiersiem bratanka poety oraz symbolicznym sarkofagiem Urszulki.

Co roku w czerwcu muzeum organizuje Czarnoleskie Spotkania Sobótkowe, podczas których odbywa się ogólnopolski konkurs literacki "O dzban czarnoleskiego miodu" . W muzeum organizowane są także sesje naukowe poświęcone twórczości Kochanowskiego oraz odbywają się koncerty muzyki poważnej.


JANOWIEC

(ok 20 km od Mieściska)  

RUINY ZAMKU W JANOWCU – będąc w okolicach Janowca warto obejrzeć malownicze ruiny janowieckiego zamku - budowla ma 732 m2 powierzchni. 

Z trzech stron otacza je naturalny wąwóz i stromizna. Dostęp jest tylko od wschodu i tam też wzniesiono Wielką Basteję i wykopano fosę. Wnętrze zamku zostało przez wieki bardzo mocno zniszczone dlatego też zamek od wielu lat jest w remoncie, jednakże dużą część udostępniono zwiedzającym. Odrestaurowano już budynek przy elewacji północnej oraz skrzydło wschodnie z krużgankami. 

Schody w skrzydle wschodnim umożliwiają wejście na trzecie piętro skąd rozciąga się wspaniały widok na okolicę. Z góry dobrze widać pierwotny podział zamku na dwie części: zachodnią czeladną z małym dziedzińcem i rycerską z wielkim dziedzińcem. Oddziela je zrujnowany dziś budynek drugiej zamkowej kaplicy wzniesionej przez Lubomirskich nad obrosłą legendami dawną studnią. Poniżej, skręcając w lewo w kierunku bramy przechodzi się do dawnej sali rycerskiej a obecnie tarasu widokowego a idąc w prawo widzimy wnętrze bastei. 

Baszta zachodnia zwana jest też Wieża Franciszki Krasińskiej, bowiem tutaj właśnie na tajnych schadzkach spotykała się ona z królewiczem Karolem, synem Augusta III Sasa i którego w tajemnicy przed królem poślubiła. Na zamku w Janowcu miały się odbyć zaręczyny zakochanej pary.

Zamek posiadał trzy słynne sale z marmurowymi posadzkami i kolumnami: salę portretową, bawialną i jadalną. Ta pierwsza utrzymana była w kolorze karmazynowym, a jej ściany w całości pokrywały obrazy przedstawiające historię rodziny Lubomirskich, a także portrety skoligaconych z nią rodów jak Zamoyscy, Tarłowie, Ożarowscy, Ligęzowie. Sala bawialna była największa i pomalowana na żółto. Pod sufitem posiadała chór dla dworskiej kapeli. Z kolei jadalnia była błękitna z miejscami dla aż 100 osób! Ciekawie prezentowała się też książnica, wypełniona regałami z różnymi księgami. Dla wytłumienia kroków na podłodze leżały perskie kobierce, a sufit ozdobiono kasetonami ze scenami z życia Akademii Krakowskiej. W sumie komnat było aż 98, w tym 7 wielkich.

Nieopodal zamku znajduje się dwór wraz z budynkami gospodarczymi przeniesiony tu z miejscowości Moniaki. W środku możemy oglądnąć w pełni wyposażoną siedzibę ziemiańską z XVIII w. Także spichlerz został zagospodarowany i prezentowana jest w nim ekspozycja etnograficzna. Jak widać w Janowu jest wiele do zwiedzenia. 


 

KOZŁÓWKA

(ok 70 km od Mieściska) 

PAŁAC W KOZŁÓWCE – inaczej Zespół pałacowo-parkowy Zamoyskich znajduje się we wsi Kozłówka, leżącej niedaleko Lubartowa. Początki zespołu sięgają pierwszej połowy XVIII w., gdy ówcześni właściciele wybudowali tu pałac, oficynę południową, dwie kordegardy oraz stajnię i powozownię. W latach 1799-1944 majątek należał do Zamoyskich, a okres świetności pałac przeżywał za czasów Konstantego Zamoyskiego, który w 1903 r. założył tu ordynację. Dokonując przebudowy rezydencji, hrabia zamierzał z niej uczynić jedną z najbardziej monumentalnych i reprezentacyjnych siedzib magnackich. Od 1944 r., po wyjeździe ostatnich właścicieli, pałac stał się  własnością państwa. Początkowo był  składnicą muzealną Ministerstwa Kultury i Sztuki, potem udostępniony do zwiedzania, od 1992 r. nosi nazwę Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

Wnętrza pałacu  zachowały autentyczny wystrój z przełomu XIX i XX w. (meble, obrazy, rzeźby, sztuka użytkowa itp). Ponadto na uwagę zasługuje, urządzona w budynku dawnej powozowni, Galeria Sztuki Realizmu Socjalistycznego - z bogatymi zbiorami sztuki z pierwszej połowy lat pięćdziesiątych, liczącymi ponad 1600 rzeźb, obrazów, rysunków, grafik i plakatów. 


KAZIMIERZ DOLNY

(ok 36 km od Mieściska) 

KAZIMIERZ DOLNY - położony jest na prawym brzegu Wisły, w zachodniej części województwa lubelskiego, w powiecie puławskim. Początki osady sięgają XI wieku. Na jednym ze wzgórz istniała osada zwana Wietrzną Górą, należąca do zakonu benedyktynów. W 1181 roku Kazimierz Sprawiedliwy przekazał osadę norbertankom z podkrakowskiego Zwierzyńca. Założenie miasta oraz budowę zamku obronnego legendarnie przypisuje się Kazimierzowi Wielkiemu. Prawa miejskie zostały przyznane w pierwszej połowie XIV w. W 1406 r. Władysław Jagiełło dokonał lokacji miasta na prawach magdeburskich. Wytyczono rynek, ulice, wyznaczono działki pod budowę. Jedynie północną część rynku pozostawiono bez zabudowy. Dzięki temu do dnia dzisiejszego rynek otwarty jest na farę i zamek, który to widok podziwiany jest przez malarzy i turystów.

Rynek - rynek w Kazimierzu Dolnym otaczają zabytkowe kamieniczki. Warto zobaczyć zwłaszcza 2 z nich - Kamienicę Pod Świętym Mikołajem i Pod Świętym Krzysztofem. Charakteryzuje je manierystyczny wystrój, z około 1615 roku. Należały one do braci Przybyłów. W głównym punkcie placu znajduje się zabytkowa studnia. 

Ruiny Zamku - zamek w Kazimierzu Dolnym powstał między XII-XIV wiekiem, jako zespół fortyfikacji obronnych. Baszta (Zamek Górny), zwana też wieżą Łokietka z XIII wieku, mieści się na samym szczycie wzniesienia. Jej wysokość sięga 20 m, a jedyne wejście znajduje się 6 m nad poziomem gruntu. Zamek Dolny został wzniesiony dla Kazimierza Wielkiego w latach 40. XIV wieku. Ta część wielokrotnie przechodziła modyfikacje, a w 1663 roku została w większej części zniszczona przez pożar, który pochłonął większą część miasta. Ruiny zamku dopuszczone są do zwiedzania, a wstęp na ich teren jest bezpłatny.

Góra Trzech Krzyży - Góra Trzech Krzyży, zwana także Krzyżową Górą, to wzniesienie u stóp którego leży Kazimierz Dolny. Na jej szczycie ustawiono trzy krzyże, mające nawiązywać do Golgoty. Symbolizują one ofiary zarazy morowej, która miała miejsce na terenach miasteczka.

Atrakcją jest roślinność, porastająca górę - praktycznie w całości jest ona prawnie chroniona i niezwykle rzadka w naszym kraju. Ze szczytu góry roztacza się niezapomniany widok na cały, malowniczy Kazimierz.


PUŁAWY

(ok 22 km od Mieściska) 

PAŁAC CZARTORYSKICH - Pierwszy pałac wzniesiony został przez S.H. Lubomirskiego według projektu Tylmana z Gameren w II połowie XVII wieku (1671-1676) w miejsce nieistniejącego już zameczku Tęczyńskich. Budowla wzniesiona została w stylu barokowym, na planie prostokąta, z czterema alkierzami w narożach i mogła spełniać funkcje obronne. Po spaleniu pałacu przez Szwedów w 1706 r. Czartoryscy wznieśli na jego resztkach (w latach 1731-36) pałac w stylu rokokowym. Z okresu tego przetrwała do dziś dekoracja II piętra na bocznych ryzalitach od strony Łachy i trzy środkowe arkady przy wejściu głównym z charakterystycznymi rzeźbami. Kolejna przebudowa pałacu miała miejsce na końcu XVIII wieku i został nadany mu charakter klasyczny. W latach 1840-43 J. Górecki przebudował pałac nadając mu charakter pseudoklasycystyczny. Część główną połączył z oficynami nadając mu kształt, który przetrwał do dziś.  

PAŁAC MARYNKI - usytuowany jest w południowej części zespołu pałacowo-parkowego, zbudowany został według projektu Aignera w latach 1791-96 dla córki Czartoryskich Marii Wirtemberskiej. Budowla w stylu klasycystycznym, z korynckim portykiem wgłębnym i attyką kryjącą dach. Na fryzie portyku widnieje napis, "Iste terrarum mihi praeter omnes angulus ridet"  - "Ten zakątek świata śmieje się do mnie najbardziej ze wszystkich" - Horacy. We wnętrzu znajduje się ciekawy, okrągły salon. Przed wejściem do salonu znajdują się dwa lwy z czarnego marmuru, pierwotnie zdobiły one wejście do oranżerii przypałacowej. Obecnie w Pałacyku mieści się Oddział Pszczelnictwa skierniewickiego Instytutu Ogrodnictwa i Kwiaciarstwa. 

DOMEK GRECKI (ORANŻERIA) - w latach 1778-91 w Puławach został zbudowany Domek Grecki, który stanowił wspaniałe miejsce zarówno wypoczynku, jak i doświadczeń florystycznych księżnej Izabeli. Z przodu domku znajdował się dorycki portyk z czterema kolumnami, za nim zaś półokrągła sala, za którą mieściła się wspaniała oranżeria. Po zniszczeniu oranżerii, do zachowanego portyku, w roku 1966 dobudowano gmach Biblioteki Miejskiej, według bardzo udanego projektu architekta W. Podlewskiego.

BRAMA RZYMSKA – została zbudowana przed 1829 rokiem na wzór Łuku Triumfalnego Tytusa w Rzymie. Można nią wejść do Parku od strony Głębokiej Drogi (Ulicy Głębokiej).


MAGICZNE OGRODY

(ok 20 km od Mieściska)

MAGICZNE OGRODY to pierwszy w Polsce park tematyczny zbudowany w oparciu o oryginalną baśń. Ponad osiemset starannie dobranych gatunków drzew i roślin stanowi nadzwyczajną scenografię dla opowieści o przygodach magicznych postaci. Place zabaw i poszczególne krainy magicznych ogrodów to szczegółowo zaprojektowane pola doświadczeń, wyposażone w elementy i urządzenia wzbudzające kreatywność, ciekawość świata i zarazem angażujące  i symulujące zmysły. 

Spacerując po Magicznych Ogrodach możemy zwiedzić wiele bajkowych krain. 

Więcej informacji na www.magiczneogrody.com  

 

 

 


 PUSZCZA KOZIENICKA

 

W trakcie wędrówki po Mazowszu warto odwiedzić Puszczę Kozienicką - jeden z najpiękniejszych kompleksów leśnych w kraju. Puszcza położony jest na obszarach Równiny Kozienickiej, pomiędzy Radomiem i Wisłą, na granicy powiatów: kozienickiego i radomskiego Jest położona ok. 80 km na południe od Warszawy.  

KRÓLEWSKIE ŹRÓDŁA - Nazwa ścieżki pochodzi od nazwy uroczyska leśnego "Źródło Królewskie" będącego jednocześnie rezerwatem przyrody.

Składa się z trzech łączących się fragmentów, możliwych do zwiedzania oddzielnie. Na początku trasy ścieżki znajduje się parking leśny z miejscem do wypoczynku . Długość całkowita ścieżki wynosi 3 km (za wyjątkiem odcinka wzdłuż rzeki Zagożdżonki, jest dostępna również dla osób niepełnosprawnych), a jej przejście zajmie około 2-3 godzin.

Na długości około pół kilometra ścieżka biegnie wzdłuż malowniczo meandrującej rzeczki Zagożdżonki. Rozlewiska rzeki można podziwiać z tarasu widokowego i pomostów. Można tam nie tylko spacerować przygotowaną trasą, ale także napić się wody, ze źródeł, z których - według tradycji - pił sam król Władysław Jagiełło.

Do "Królewskich źródeł" można dojechać od drogi wojewódzkiej nr 737, łączącej Radom z Kozienicami.

REZERWAT KRĘPIEC - Rezerwat krajobrazowo-leśny, częściowy, o powierzchni 278,96 ha, utworzony w 1994 r., położony w gminach Garbatka Letnisko i Kozienice, na terenie nadleśnictwa Zwoleń, obręb Garbatka.

Rezerwat zlokalizowany jest pomiędzy wsiami Garbatka Letnisko i Molendy, na pn. od linii kolejowej Radom – Dęblin i na wsch. od szosy Zwoleń – Kozienice. Tutaj możemy obejrzeć urozmaicony pod względem krajobrazowym fragment Puszczy Kozienickiej ze starymi drzewostanami. W granicach rezerwatu przebiegają górne odcinki dolin puszczańskich strumieni Krępiec i Brzeźniczka, które miejscami mają charakter wąwozów o stromych, kilkunastometrowej wysokości zboczach. W źródłowym odcinku doliny Krępca oraz spod zboczy doliny Brzeźniczki sączą się obfite źródliska. W dolinie Brzeźniczki znajduje się kilka niewielkich sztucznych zalewów. W Rezerwacie „KRĘPIEC” znajdują się  300-letnie dęby, 160-letnie sosny i 100-letnie klony.


SZLAKI PIESZE I TRASY ROWEROWE

SZLAKI PIESZE

Czarnolas - Grudek - Garbatka - Kociołki - Stanisławice - Kozienice - Wola Chodkowska – Ryczywół

(Szlak znakowany - niebieski - 52 km)

Dwudniowy, łatwy szlak, przecinający Puszczę Kozienicką z południa na północ. Biegnie przez ciekawe drzewostany wschodniej i północnej części Nadleśnictwa Kozienice. Na trasie zabytki znajdują się w Czarnolesie, Grudku, Kozienicach i Ryczywole.

 

Zajezierze PKP - Opactwo - Sieciechów - Garbatka - Krępiec - Bogucin - Pionki - Sucha - Koszary – Zwoleń

(Szlak znakowany - zielony - 56,5 km)

Łatwy szlak składający się z 3 wyraźnych części:

pierwszej - biegnącej doliną Wisły,

drugiej - prowadzącej wzdłuż południowego brzegu głównego kompleksu leśnego puszczy

trzeciej - przecinającej uroczysko „Miodne’’.

Na trasie znajdują się między innymi klasztor Benedyktynów w Sieciechowie - Opactwie, zabytkowe kościoły w Sieciechowie, Suchej i Zwoleniu, a także malowniczo położone źródło Krępca. 

 

Kozienice - Janików - Molendy - Garbatka PKP

(Szlak nie znakowany - 15 km)

Szlak prowadzi przez piękne lasy i łąki. Na trasie miejsce bitwy partyzanckiej z 1944 roku oraz fragmenty starych jodłowych drzewostanów.

 

Kozienice - Janików - Śmietanki - Leśna Rzeka - Garbatka PKP

(Szlak nie znakowany - 16 km)

Dość krótki, bardzo ciekawy, zwłaszcza przyrodniczo, szlak przecinający wschodnią część Puszczy Kozienickiej. Trasa wiodąca leśnymi i polnymi drogami, obfituje w malownicze widoki. 

 

TRASY ROWEROWE

Garbatka - Grudek - Zawada - Kociołek - Sarnów - Gniewoszów - Oleksów - Borek - Zajezierze - Nagórnik - Opactwo - Sieciechów – Garbatka

(Trasa grodzisk i fortów Powiśla - 50km)

Głównym celem tej trasy jest zaprezentowanie pozostałości dwóch rodzajów obiektów obronnych znajdujących się na radomskim Powiślu: średniowiecznych grodzisk i XIX-wiecznych fortów twierdzy dęblińskiej. Na trasie, w różnym stanie zachowania, znajduje się 5 grodzisk i 2 forty. Oprócz obiektów obronnych, trasa oferuje turystom zabytkowe kościoły, pobenedyktyński klasztor w Sieciechowie - Opactwie, przydrożne krzyże i kapliczki, malownicze pejzaże Powiśla oraz interesujący odcinek leśny.

 

Garbatka - Grudek - Czarnolas - Grudek – Garbatka

(Trasa czarnoleska – 18 km)

Bardzo krótka i łatwa trasa. Polecana wszystkim tym, którzy chcieliby odwiedzić miejsce gdzie żył i tworzył nasz największy poeta renesansu - Jan Kochanowski. Z powodu niewielkich odległości i małego natężenia ruchu samochodowego, trasa ta jest idealna na rodzinną przejażdżkę z dziećmi. 

 

f t g